Polowanie "Wigilijne" 2018

W dniu 22.12.2018 odbyło się w naszym Kole polowanie wigilijne połączone z dzieleniem się opłatkiem i skromną wieczerzą, na którą Kol. Łowczy przygotował barszcz i pieczonego pstrąga.

Odbyło się 5 pędzeń, w których uczestniczyło 15 myśliwych, w tym 2 gości.

Pogoda była nienajlepsza - mżawka, a pod koniec także deszcz ze śniegiem.

Mimo to pozyskano łanię jelenia, kozę sarny i lisa.

Królem polowania został Kol. Łowczy.

Po podzieleniu się opłatkiem i małej biesiadzie uczestnicy udali się do domów.

Dwaj Koledzy - Krzysztof Z. i Mariusz M. za 15-lecie członkostwa w Kole zostali uhonorowani okolicznościowym medalem oraz skromnym upominkiem ufundowanym przez Przewodniczącego Koła.

Prawdopodobnie polowanie noworoczne nie odpędzie się ze względu na wykonanie planu pozyskania, do którego w dużej mierze przyczynili się nasi burzy współdzierżawcy.

Darz Bór