Obwód Łowiecki Nr 1 "Rosochatka"

wg stanu na 1.04.2021 r.

Mapa Obwodu Łowieckiego

Powierzchnia Obwodu Łowieckiego Nr 1: 4.726,00 ha

Powierzchnia użytkowa obwodu: 4.684,00 ha
w tym:
    Powierzchnia leśna: 3.559,00 ha
    Pozostałe: 1.125,00 ha

Powierzchnia wyłączona: 42,00 ha

Lesistość obwodu: 75,0%

Stany docelowe zwierzyny wg planu wieloletniego:
    jeleń: 55 szt.
    sarna: 150 szt.
    daniel: 15 szt.
    dzik: 35 szt.


Paśniki: 21 szt.
Lizawki: 32 szt. (w tym 11 szt. przy pasach zaporowych)
Ambony: 32 szt.
Pasy zaporowe: 10 szt. (1000 mb)

Poletka łowieckie:
    Łąki i pastwiska: 2,42 ha
    Poletka zaporowe: 2,46 ha


Dane wg stanu na - 1.04.2015:

Liczba członków Koła: 31 (w tym 1 członek niemacierzysty)

Średnia wieku członka Koła wynosi około - 51 lata.

Średni staż myśliwego w Kole wynosi około - 16,5 lat.

W Kole jest 7 myśliwych w wieku powyżej 60 lat.