Polowania zbiorowe

2019/20

Polowanie "Hubertowskie"

Polowanie "Wigilijne"

2018/19

Polowanie "Hubertowskie"

Polowanie "Wigilijne"

2017/18

Polowanie "Hubertowskie"

Polowanie "Wigilijne"

2016/17

Plan polowań zbiorowych

Polowanie "Hubertowskie"

Polowanie "Wigilijne"

2015/16

Plan polowań zbiorowych

Polowanie "Hubertowskie"

Polowanie "Wigilijne"

2014/15

Plan polowań zbiorowych

Polowanie "Hubertowskie"

Polowanie "Wigilijne"