Galeria

2021

Festyn myśliwski w Plaskoszu

2020

Festyn myśliwski w Plaskoszu

60-lecie Koła Łowieckiego Nr 102 "Kotlina" w Lipowej

2019

Polowanie "Hubertowskie"

Introdukcja bażantów

Festyn myśliwski w Plaskoszu - Zdjęcia | Film

2018

Polowanie "Hubertowskie"

Festyn Hubertus w Tucholi - Zdjęcia

Festyn myśliwski w Plaskoszu - Zdjęcia | Film

2017

Polowanie "Wigilijne"

Polowanie "Hubertowskie"

Festyn myśliwski w Plaskoszu - Zdjęcia | Film

2016

Polowanie "Wigilijne"

Polowanie "Hubertowskie"

Festyn myśliwski w Plaskoszu - Zdjęcia | Film

Zawody strzeleckie ZO PZŁ

WZCzK i odznaczenia łowieckie

2015

Polowanie "Wigilijne"

Polowanie "Hubertowskie"

Byk skarbnika

Koziołek skarbnika

Festyn myśliwski w Plaskoszu - Zdjęcia | Film

2014

Efekty bytowania wilków w naszym łowisku - Zdjęcia | Film

Dziki Łowczego - Zdjęcia | Film

Festyn myśliwski w Plaskoszu - Zdjęcia | Film

Dziki (i nie tylko) pod amboną Piotra

Polowanie "Hubertowskie"

Zdjęcia z łowiska (z archiwum Krzysztofa Zielińskiego)

Dawnych wspomnień czar (z archiwum Wacka Koronowskiego)

Prace gospodarcze (rozważanie i workowanie kukurydzy - 3,5 tony)

2013

Festyn myśliwski w Plaskoszu

Budowa kolejnej ambony Kol. Piotra

2012

Budowa mobilnej ambony kol. Piotra Rudnika

Styczniowe polowanie zbiorowe (prowadzący kol. Wiesław)

Różności

2011

Łowisko

Ślubowanie

2010

50-lecie Koła Łowieckiego Nr 102 "Kotlina" w Lipowej (I)

50-lecie Koła Łowieckiego Nr 102 "Kotlina" w Lipowej (II)

Bal Hubertowski w Śliwicach